Buy-outs & buy-ins

U wilt in een bedrijf investeren of uw huidige aandeel in uw bedrijf verhogen? Dan zijn er meerdere mogelijkheden om uzelf in te kopen. SDM maakt de balans op en formuleert gedetailleerde aanbevelingen over de methodes die het best aan uw wensen en behoeften beantwoorden. We begeleiden u door het hele proces. 


Enkele mogelijkheden:
  • Leveraged Buy-Out (LBO)
Een investeerder neemt met eigen middelen en geleend geld een bedrijf over. Dat kapitaal moet later door het overgenomen bedrijf terugbetaald worden. Vooral private equity-firma’s gebruiken LBO’s om bedrijven over te nemen, een Buy & Build-strategie toe te passen en later weer te verkopen.
  • Management Buy-In (MBI)
Het management van een bedrijf neemt een ander bedrijf (of één of meerdere afdelingen ervan) met eigen middelen over. Doen ze dat met een externe financier, dan spreekt men van een Leveraged Management Buy-In.
  • Management Buy-Out (MBO)
Het management van een bedrijf koopt één of meerdere afdelingen of het volledige bedrijf over en zet de activiteit verder.
  • Owner’s Buy-Out (OBO)
Techniek waarbij de eigenaar samen met een externe investeerder (meestal private equity) zijn eigen bedrijf overneemt via een nieuw op te richten vennootschap of een ‘holding’-maatschappij. Via een dergelijke transactie kan de eigenaar een belangrijk deel van de waarde van zijn bedrijf veiligstellen. Dergelijke transactie wordt bijna altijd gestructureerd via een Leveraged Buy-Out (LBO).